Đăng ký thành viên

Để đăng ký trở thành thành viên của Câu lạc bộ Người nhóm máu hiếm Việt Nam. Bạn phải điền thông tin đầy đủ trong phiếu đăng ký (tải tại đây) và gửi về email thuky@nhommauhiem.org để chờ xét duyệt. Sau khi phiếu đăng ký của bạn được chấp thuận chúng tôi sẽ liên lạc với bạn theo một trong các hình thức như gửi mail, gọi điện, … để xác nhận thông tin. Sau khi đã trở thành thành viên CLB, bạn phải tuân thủ theo Điều lệ CLB và các Nội quy ban hành kèm theo. Nếu có bất cứ thông tin cần giải đáp, bạn có thể liên lạc cho Ban Chủ nhiệm CLB, hoặc vào mục Tư vấn hoặc Diễn đàn để tìm hiểu thêm thông tin từ các thành viên CLB.

Xin cảm ơn!

Mẫu Phiếu đăng ký thành viên CLB